Header Background

Welkom

Welkom op de website van Praktijk van Dongen, sinds meer dan 15 jaar een vertrouwd (verwijs)adres voor hulp bij psychische klachten en problemen.

Psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse?

Bij veel soorten van angst, depressie, of disfunctionele patronen in uw denken, doen of voelen, zijn psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zeer geschikte, in de praktijk bewezen effectieve behandelingen. Hierbij wordt op basis van uw voorgeschiedenis​ samen met u gewerkt aan verdieping van uw zelfinzicht, en versteviging van uw capaciteit om emoties te verwerken. De therapie richt zich ook op een toename van uw probleem-oplossend vermogen en stressbestendigheid, wat ten gunste komt van uw algehele functioneren en welzijn

Bij een psychotherapie is er meestal één keer per week een gesprek, en is de doelstelling vooral inzichtgevend en probleemoplossend, met steunende elementen, waarbij ook handreikingen gegeven worden

Een psychoanalyse is intensiever, met meerdere gesprekken per week, en ook diepgaander dan een psychotherapie van eens per week. Een psychoanalyse is aan te raden als ongewenste patronen erg vast blijken te zitten in de persoonlijkheid. De hogere intensiteit van een psychoanalyse kan helpen om in contact te komen met de diepere onbewuste aspecten van het innerlijk, die klachten of persoonlijke stagnaties veroorzaken. In een analyse wordt uitgebreid stilgestaan bij uw eigen gevoelens, gedachten, associaties, dromen, en gedragspatronen (zie verder: "behandeling").

Nieuws

M.i.v. 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet A.V.G. van kracht. Zie op de contact pagina voor het 'privacy-statement' van Praktijk Van Dongen.• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op