Header Background

Wanneer aanmelden?

Je kunt je aanmelden als je boven de 18 bent, en het psychisch, emotioneel of relationeel al enige tijd niet goed gaat, en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen, of wanneer je vragen hebt over jezelf. 

Hoe verlopen de aanmelding en de intake?

Telefonisch wordt eerst stilgestaan bij de reden van aanmelding, en worden enkele gegevens van gevraagd. Indien mogelijk wordt er meteen een afspraak gemaakt, en er wordt verzocht om online één of enkele vragenlijsten in te vullen. De eerste twee à drie gesprekken gelden als intake-periode. Hierna volgt een adviesgesprek en wordt er een behandelplan opgesteld, waarna de behandeling kan beginnen.

Psychotherapie of psychoanalyse?

Psychotherapie en psychoanalyse zijn allebei goede manieren om emotionele problemen te behandelen. Tegelijk helpen zij om je zelfinzicht, probleem-oplossend vermogen en stressbestendigheid te verbeteren.​ De basis van deze behandelingen is gelegen in verbanden die gelegd kunnen worden tussen je huidige klachten en je persoonlijke voorgeschiedenis​. 

Bij een psychotherapie heb je één keer per week een gesprek, en is de doelstelling inzichtgevend en probleemoplossend, en krijg je soms ook handreikingen. Bij een psychoanalyse heb je meerdere gesprekken per week, en is de doelstelling breder dan bij psychotherapie, namelijk het ontdekken van je binnenwereld. Met name het verhelderen van de onbewuste kanten van je persoonlijke functioneren helpt om tot diepgaande veranderingen te komen. Dit gebeurt door het analyseren van je eigen associaties, dromen, en onbewuste gedragspatronen (zie: "behandeling").

Nieuws

M.i.v. 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet A.V.G. van kracht. Zie op de contact pagina voor het 'privacy-statement' van Praktijk Van Dongen.• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op