Header Background

Een psychotherapeutische behandeling kan aangewezen zijn wanneer je merkt dat het psychisch, emotioneel of relationeel al een tijd niet goed met je gaat, en het niet lukt om er op eigen kracht uit te komen. De huisarts kan je doorverwijzen als hij vindt dat jouw problematiek ernstig genoeg is voor een psychotherapie die binnen het kader van de verzekerde GGZ-zorg valt. De therapie wordt dan (grotendeels) vergoed door de verzekering. Daarnaast is het mogelijk om je particulier bij mij aan te aanmelden, voor een therapie die je uit eigen middelen financiert. Dit kan voorkomen wanneer je bijv. niet aan ernstige symptomen lijdt maar wel persoonlijke therapie-vragen​ hebt waarmee je aan het werk wilt, of wanneer je andere redenen hebt om je therapie buiten het verzekeringsstelsel te houden.


In mijn praktijk kun je terecht voor inzichtgevende (psychoanalytische​) psychotherapie. Dit is een effectieve en duurzame therapievorm, waarbij niet alleen je klachten maar jouw gehele persoon centraal staat. Jouw individuele achtergrond en voorgeschiedenis spelen een cruciale rol bij hoe je nu in het leven staat en de problemen die je daarin ervaart. Deze therapie kan jou helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen, waardoor jouw probleemoplossend vermogen toeneemt en je steeds beter in staat zult zijn om jezelf door je door de moeilijkheden van het leven heen te werken.

Behandelproces

Bij telefonische aanmelding wordt er kort besproken wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er, indien van toepassing en afhankelijk van de planning, een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. De eerste twee à drie gesprekken gelden als intakeperiode. Hierna wordt een behandelplan wordt opgesteld en besproken, welke regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Lees meer over de behandelingen die de praktijk biedt >>

Wie kan voor welke klachten terecht?

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden, met o.a. de volgende psychische klachten: >>

• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op