psychotherapeut-haarlem

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse in Haarlem Zuid

Wanneer aanmelden?

Je kunt je aanmelden als je boven de 18 bent, en je wilt werken aan jezelf vanwege psychische, emotionele en/of relationele problematiek. 

Hoe verlopen de aanmelding en de intake?

Telefonisch wordt eerst stilgestaan bij de reden van je aanmelding, en worden er enkele gegevens van gevraagd. Indien mogelijk wordt er meteen een afspraak gemaakt, en er wordt verzocht om online één of enkele vragenlijsten in te vullen. De eerste twee à drie gesprekken gelden als intake-periode. Hierna volgt een behandel-advies. Aan het begin van de behandeling wordt er een behandelplan opgesteld, welke na verloop van tijd wordt geëvalueerd.

Psychotherapie of psychoanalyse?

Psychotherapie en psychoanalyse zijn goede manieren om te werken aan bijv. angsten, depressies, en andere problemen die je ervaart in jouw persoonlijke en sociale functioneren. Uitgaande van je ontwikkelingsgeschiedenis, komen er tijdens de behandeling emotionele processen op gang die helpen om je zelfinzicht, probleem-oplossend vermogen en je stressbestendigheid te verbeterenBij een psychotherapie heb je meestal maar één keer per week een gesprek, en is de doelstelling vooral inzichtgevend en probleemoplossend, waarbij je soms ook handreikingen krijgt. Bij een psychoanalyse heb je meerdere gesprekken per week, en is de doelstelling breder maar ook diepgaander dan bij psychotherapie. Een psychoanalyse kan nodig zijn wanneer een (wekelijkse) psychotherapie niet voldoende blijkt te zijn om tot veranderingen te komen. Met name het verhelderen en doorvoelen van onbewuste aspecten van je innerlijk kan jou verder helpen om tot verdere ontwikkeling te komen. In een analyse wordt uitgebreid stilgestaan bij je eigen gevoelens, associaties, dromen, en gedragspatronen (zie verder: “behandeling”).

Nieuws

M.i.v. 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet A.V.G. van kracht. Zie op de contact pagina voor het ‘privacy-statement’ van Praktijk Van Dongen.