Header Background

Welkom

Welkom bij Praktijk van Dongen. U kunt hier terecht voor hulp bij psychische klachten en problemen. Leest u verder voor nadere informatie over de praktijk.


Psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse?

Bij veel soorten van angst, depressie, of disfunctionele patronen in uw denken, doen of voelen, zijn psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zeer geschikte, in de praktijk bewezen effectieve behandelingen. Hierbij wordt op basis van uw voorgeschiedenis​ samen met u gewerkt aan verdieping van uw zelfinzicht, en versteviging van uw capaciteit om emoties te verwerken. De therapie richt zich ook op een toename van uw probleem-oplossend vermogen en stressbestendigheid, wat ten gunste komt van uw algehele functioneren en welzijn. 

Bij een psychotherapie is er meestal één keer per week een gesprek, en is de doelstelling vooral inzichtgevend en probleemoplossend, met steunende elementen, waarbij ook handreikingen gegeven worden. 

Een psychoanalyse is intensiever, met meerdere gesprekken per week, en ook diepgaander dan een psychotherapie van eens per week. Een psychoanalyse is aan te raden als ongewenste patronen erg vast blijken te zitten in de persoonlijkheid. De hogere intensiteit van een psychoanalyse kan helpen om in contact te komen met de diepere onbewuste aspecten van het innerlijk, die klachten of persoonlijke stagnaties veroorzaken. In een psychoanalyse wordt uitgebreider stilgestaan bij uw eigen gevoelens, gedachten, associaties, dromen, en gedragspatronen (zie verder: "behandeling").


Supervisie en Leertherapie

Voor psychiaters en psychotherapeuten in opleiding is er de mogelijkheid om supervisie of leertherapie te volgen in het kader van de opleiding (erkend door de N.V.P., de opleiding psychiatrie en de RINO)

Nieuws

Juni 2017 Keurmerk "LVVP-gecertificeerde praktijk"

Mei 2018 Nieuwe privacywet A.V.G. van kracht. Zie op de contact pagina voor het 'privacy-statement' van Praktijk Van Dongen.

Februari 2019 Kwaliteitsstatuut aangepast i.v.m. A.V.G. wetgeving

April 2019 Opening 2e vestiging in Amsterdam (Olympiapein 2)• Depressieve gevoelens of zelf-ondermijnend gedrag

• Angst- of dwangverschijnselen

• Moeite met beslissingen nemen

• Onzekerheid of een laag zelfbeeld

• Een vastgelopen rouwproces

• Identiteitsvragen

• Moeite met communiceren in relatie tot ouders, partner of anderen

• Bindings- of verlatingsangst

• Burn-out, en/of een verstoorde relaties op de werkvloer

• Lichamelijke klachten die mogelijk stress-gerelateerd zijn

Neem contact op