Praktijk voor Psychoanalyse en Psychotherapie

 

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. De aandacht zowel gefocust op wat er in dit contact gebeurt, als op je eigen binnenwereld. Tegelijk worden verbindingen gelegd met hoe dit zich verhoudt tot het contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft. 

Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen wat emotionele ontwikkeling mogelijk maakt. Vaak komen klachten voort uit veel eerder ontstane tekorten of stagnaties, die vaak steeds weer opnieuw voor problemen te zorgen. 

Gestagneerde ontwikkelingen, levensproblemen en innerlijke conflicten kun je soms weer in beweging brengen d.m.v. werken aan jezelf waar het verwerven van nieuwe zelfinzichten een belangrijk onderdeel van is.  

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.