psychotherapeut-haarlem

Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse

Een psychoanalytische behandeling bestaat uit regelmatige gesprekken met een therapeut, waarin de aandacht gefocust is op de eigen binnenwereld en hoe deze zich verhoudt tot je relaties met anderen en de wereld waarin je leeft. Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen wat emotionele ontwikkeling mogelijk maakt. Vaak komen klachten voort uit eerder ontstane stagnaties in de persoonlijke ontwikkeling. Dit kan weer op gang gebracht worden d.m.v. het in de praktijk brengen van de toenemende zelfinzichten vanuit de behandeling. De werkzaamheid van psychoanalytische therapieën is dus gebaseerd op het beter gaan begrijpen van eigen innerlijke processen, en het meer zicht krijgen op de manier waarop dit vorm krijgt in relatie tot anderen. Wanneer dit door de therapie op gang komt, ontstaat er meer innerlijke beweging wat leidt tot verdieping van het contact met eigen gevoelens, en met andere mensen.