psychotherapeut-haarlem

Praktijk voor Psychoanalyse

Tarieven

Tarief Verzekerde zorg: Een psychotherapie (van 1 of 2 keer per week) kan vergoed worden op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Bij verzekerde zorg is er binnen het huidige zorgstelsel in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief. 

Het tarief wordt bepaald door de “Diagnose Behandel Combinatie” of DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl), waarin alle aan de behandeling bestede tijd wordt opgeteld, en wordt achteraf gedeclareerd (of na max. 365 dagen). Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk, uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. U kunt de de DBC-nota zelf achteraf bij uw zorgverzekeraar declareren en zelf aan de behandelaar betalen. Tarieflijst aanwezig in de praktijk. of zie: DBC-tarieven.

Tarief Particulier: Mocht u niet kiezen voor vergoeding door de verzekering, dan is mogelijk om uw psychotherapie uit eigen middelen te financieren. Verder valt de Psychoanalyse als specifieke behandelvorm van 5 x per week (i.t.t. een psychotherapie van 1x per week die wel vergoed wordt) niet onder de verzekering maar onder het particuliere tarief. Zie tarieflijst in de praktijk, die jaarlijks wordt bijgesteld.

Absentie/verzuim-tarief: Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing.