psychotherapeut-haarlem

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse Amsterdam-Haarlem

Tarieven:

DBC-tarief: De tarieven voor verzekerde GGZ-zorg worden bepaald door het landelijk geldende financieringssysteem in de gezondheidszorg (DBC). De kostprijs van de behandeling wordt achteraf vastgesteld op basis van de combinatie van diagnose en de totale tijd die aan de behandeling is besteed (voor meer info zie: www.nza.nl). 

Particulier tarief: Het particuliere tarief bedraagt 110 euro per sessie (alleen wanneer u kiest voor de optie zelf betalen) Verzekerde zorg (met vergoeding) valt dus onder het DBC-systeem, en is alleen mogelijk op verwijzing van de huisarts voor Specialistische-GGZ). (let op: wij werken niet in de Basis GGZ-zorg, b-ggz). De tarieflijst is aanwezig in de praktijk (of zie: DBC-tarieven). Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk, uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg” Informeert u zichzelf goed over uw eigen polisvoorwaarden, ter voorkoming van verrassingen achteraf. U kunt de de DBC-nota zelf achteraf bij uw zorgverzekeraar declareren. 

Absentietarief: Vanwege de continuïteit van de praktijk zijn wij helaas genoodzaakt het absentie-tarief van 110 euro aan u door te berekenen wanneer u een sessie onverhoopt mist of te laat afzegt. Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u -indien mogelijk- zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.

In deze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van Medicas incasso van toepassing.

Wachttijden:

De wachttijd voor verzekerde zorg is vanaf het moment van aanmelding voor een eerste gesprek is momenteel gemiddeld 2 weken, voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 2 tot 4 weken [Geactualiseerd: 01-03-2020]. Er is geen wachtlijst voor zelf-gefinancierde therapie.**  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)