Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

dhr. B. van Dongen

Aanmelding

Voor vragen, aanmelding en het maken van afspraken verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Op de contactpagina vindt u de contactgegevens van de prakt

OVER De therapeut

Na zijn afstuderen in de klinische psychologie (Utrecht, 1995) volgde Van Dongen zijn praktijkopleiding bij GGZ-InGeest. Hierna was hij jaren werkzaam als hoofdbehandelaar bij GGZ Rivierduinen. In 2005 startte hij zijn eigen praktijk, waarna hij zich verder ging specialiseren tot psychoanalyticus. Sinds 2020 is hij opleider bij de NPaV. Van Dongen is werkzaam in zijn praktijk te Haarlem en Amsterdam. Naast curatieve behandelingen geeft hij ook leertherapie en supervisie.

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

Behandeling

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut, waarin de aandacht zowel gefocust is op wat er in het contact gebeurt, als op de eigen binnenwereld. Verbindingen worden gezocht met hoe dit zich verhoudt tot de buitenwereld.

Psychische klachten komen vaak voort uit persoonlijke stagnaties die gedurende de levensloop kunnen ontstaan. Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er tijdens een psychotherapie de gestagneerde emotionele ontwikkeling weer op gang worden gebracht. Bij een psychoanalyse (wat een hogere behandelfrequentie heeft dan een therapie) wordt dit proces nog verder uitgediept. Door te werken aan jezelf kunnen nieuwe zelfinzichten verworven worden, wat helpt om tot veranderingen te komen in gevoelens en gedrag.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.is 

Informatie

Tarief Verzekerde zorg:
Een psychotherapie kan in principe vergoed worden, op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Bij verzekerde zorg is er binnen het huidige zorgstelsel in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief, maar van een vastgestelde prijs per behandelproduct.

Na exact een jaar (of eerder als de behandeling eindigt) wordt bepaald onder welke productgroep uw behandeling valt. Dit gebeurt door middel van de “Diagnose Behandel Combinatie” ofwel DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl). Mocht u echter verwezen zijn voor de GB(basis)-GGZ zitten dan geldt voor u niet de DBC maar het GB-GGZ tarief (zie tarieflijst). Uitgaande van een vastgestelde diagnose wordt alle aan de behandeling bestede tijd opgeteld. Nadat de productgroep bepaald en de bijpassende kostencategorie, wordt de DBC gedeclareerd.

Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk, uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. U kunt de de DBC-nota achteraf zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit dus u wordt verzocht zelf de nota aan de behandelaar betalen binnen de betalingstermijn (30 dagen). Zie: DBC-tarieven.

Tarief Particulier:
Dit geldt wanneer u er voor kiest uw psychotherapie uit eigen middelen willen te financieren. Dit geldt ook voor de psychoanalyse, welke buiten het verzeringspakket valt. De tarieflijst is aanwezig in de praktijk.

Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in bijgaande behandelovereenkomst, u wordt verzocht deze goed te lezen en mondeling uw akkoord te geven bij de start van de behandeling/intake.

Lees hier de LVVP cliënten-folder als u meer wilt weten over de van toepassing zijnde rechten en plichten.

In deze bijlage kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk nalezen.

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 2-3 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 1-2 weken. De wachttijd word regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Informatie

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. De aandacht zowel gefocust op wat er in dit contact gebeurt, als op je eigen binnenwereld. Tegelijk worden verbindingen gelegd met hoe dit zich verhoudt tot het contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft.

Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen wat emotionele ontwikkeling mogelijk maakt. Vaak komen klachten voort uit veel eerder ontstane tekorten of stagnaties, die vaak steeds weer opnieuw voor problemen te zorgen.

Gestagneerde ontwikkelingen, levensproblemen en innerlijke conflicten kun je soms weer in beweging brengen d.m.v. werken aan jezelf waar het verwerven van nieuwe zelfinzichten een belangrijk onderdeel van is.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

Tarief Verzekerde zorg:
Een psychotherapie (van 1 of 2 keer per week) kan vergoed worden op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Bij verzekerde zorg is er binnen het huidige zorgstelsel in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief, maar van een vastgestelde prijs per behandelproduct.

Na exact een jaar (of eerder als de behandeling eindigt) wordt bepaald onder welke productgroep uw behandeling valt. Dit gebeurt door middel van de “Diagnose Behandel Combinatie” ofwel DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl). Mocht u echter verwezen zijn voor de GB(basis)-GGZ zitten dan geldt voor u niet de DBC maar het GB-GGZ tarief (zie tarieflijst). Uitgaande van een vastgestelde diagnose wordt alle aan de behandeling bestede tijd opgeteld. Nadat de productgroep bepaald en de bijpassende kostencategorie, wordt de DBC gedeclareerd.

Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk, uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. U kunt de de DBC-nota achteraf zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit dus u wordt verzocht zelf de nota aan de behandelaar betalen binnen de betalingstermijn (30 dagen). Tarieflijst is aanwezig in de praktijk. of zie: DBC-tarieven.

Tarief Particulier:
Mocht u niet kiezen voor vergoeding door de verzekering, dan is mogelijk om uw psychotherapie uit eigen middelen te financieren. Verder valt de Psychoanalyse als specifieke behandelvorm van 5 x per week (i.t.t. een psychotherapie van 1x per week die wel vergoed wordt) niet onder de verzekering maar onder het particuliere tarief. Zie tarieflijst in de praktijk, die jaarlijks wordt bijgesteld.

Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in bijgaande behandelovereenkomst, u wordt verzocht deze goed te lezen en mondeling uw akkoord te geven bij de start van de behandeling/intake.

Lees hier de LVVP cliënten-folder als u meer wilt weten over de van toepassing zijnde rechten en plichten.

In deze bijlage kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk nalezen.

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 2-3 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 1-2 weken. De wachttijd word regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Contact

Copyright © 2020 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse